El contingut d'aquesta pàgina requereix una versió més recent d'Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Els serveis professionals de l´aparadorisme, Visual Marxandatge, Assessoria d'Imatge, Interiorisme, Escenografia, Estilisme entre altres disciplines associades dins de l'àmbit de l'interiorisme han estat presents des de les primeres llotges dels fenicis fins a l'aparició dels primers centre comercials en segle XIX com la Galleria Vittorio Emmanuelle II en Milano (1865-1877) i a Kaisergalerie a Berlín (1871-1873). n 1956 es va construir el primer gran centre comercial edificat i climatitzat, el”Southdale Sopping Centre" prop de Minneapolis (Estats Units). Posteriorment es va inaugurar un altre espai semblat a la ciutat d'Houston (HELS 1992).

La imatge comercial i personal és una finestra i presentació visual per a tots els consumidors i l'èxit d'aquesta comunicació recau en la competència dels professionals mes qualificats. L'exigència del qualsevol client, consumidor o dels comerços exigeixen una garantia.

La implantació en espais comercials és sinònim de l'engegada d'un projecte comercial que engloba l´aparadorisme i el Visual Marxandatge en un interior comercial. L'Assessoria, Escenografía o Estilisme estan presents en qualsevol circunstància o espai.

Durant anys aquestes línies de serveis ha estat realitzada per professionals liberals sense l'empara, titulació o una legislació i assessorament laboral específic. La manca d'un epígraf específic i un buit laboral no garantien la professionalitat dels projecte sigui el que sigui i una bona praxi entre professionals mes que necessaria. Des dels inicis, l'associació agrupa professionals dels diferents sectors comercials orientats majoritàriament al disseny i la venda en qualsevol de les seves formes. Professionals independents que integren una associació de caràcter sindical, Autogestoora i autònoma que aglutina l´aparadoirme, Visual Marxandatge, Interioristes Comercials Assessors d'Imatge i professionals del sector que desenvolupen la seva activitat a Espanya.

©2010 asemaic, todos los derechos reservados | +34 93 485 08 15