El contingut d'aquesta pàgina requereix una versió més recent d'Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Els serveis professionals d'Aparadorisme, Marxandatge visual dins de l'àmbit de l'interiorisme comercial han estat presents des de les primeres llotges dels fenicis fins a l'aparició dels primers centres comercials en segle XIX com la Galleria Vittorio Emmanuele II en Milano (1865-1877) i a Kaisergalerie a Berlín (1871-1873).

El 1956 es va construir el primer gran centre comercial edificat i condicionat, el "Southdale Shopping Center" a prop de Minneapolis (Estats Units). Posteriorment es va inaugurar un altre espai semblant en la ciutat de Houston (HELMS 1992).

La imatge comercial és una finestra visual per a tots els consumidors i l'èxit d'aquesta comunicació recau en la competència de professionals qualificats. L'exigència del consumidor i dels comerços exigeixen una garantia d'aquests serveis.

La implantació en espais comercials és sinònim de l'engegada d'un projecte comercial que engloba l'Aparadorisme i el Marxandatge visual en un interior comercial.

Durant anys aquesta línia de serveis ha estat realitzada per professionals liberals sense l'empar d'una legislació o assessorament laboral específic. La manca d'un epígraf específic i un buit laboral no garantien la professionalitat dels projectes d'implantació comercial així com la bona praxi entre professionals.

Des dels inicis, l'associació agrupa professionals dels diferents sectors comercials orientats majoritàriament al disseny i la venda en qualsevol de les seves formes. Professionals independents que integren una associació de caràcter sindical, autogestora i autònoma que aglutina a Aparadoristes, Marxandatgers Visuals i Interioristes Comercials que desenvolupen la seva activitat a Catalunya.

©2010 asemaic, todos los derechos reservados | +34 93 309 15 54