El contingut d'aquesta pàgina requereix una versió més recent d'Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

L´aparadorisme, Visual Marxandatge, Interiorisme Comercial, Assessoria d'Imatge entre uns altres serveis professionals han de gaudeixen de qualitat al mercat perquè això marcarà els resultats finals en les empreses.

Per això han de ser professionals amb una alta responsabilitat per a les empreses. Aquests serveis poden marcar l'èxit o el fracàs empresarial i per això l'objectiu d'un treball ben fet ha de ser competència de professionals qualificats.

El sector es troba en un moment d'auge i les oportunitats de mercat també però la dificultat és identificar aquells professionals mes qualificats. La base d'aquesta problemàtica, radica en la presència en un mateix mercat de dos tipus de professionals: Un; professionals reconeguts amb experiència, formació i qualificació i dues; un perfil sense qualificació ni formació però l'oportunitat laboral els permet oferir serveis similars sense una garantia tangible.

La falta d'una legislació específica del sector ha provocat la desconfiança de les empreses dels diferents mercats de productes o serveis. Les oportunitats laborals i l'oferta i la demanda van obrir un nínxol de mercat lliure.

Per innombrables raons, objectius i inquietuds, la nostra filosofia ens porta a compartir amb els socis aquells valors mes representatius de la professió. L'experiència, la formació i qualificació són signes de confiança per unificar els mercats del sector.

©2010 asemaic, todos los derechos reservados | +34 93 485 08 15