El contingut d'aquesta pàgina requereix una versió més recent d'Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

En el canvi pot estar l'èxit. En la diferència de l'abans i del després hi ha el perquè demanda dels serveis professionals.

La necessitat empresarial ha provocat l'aparició de diferents formats de serveis però que és el que garanteix la qualitat del servei final?. Els serveis d' aparadoristes, marxandatgers visuals i interioristes comercials han de gaudir de qualitat en el mercat perquè això marqui els resultats finals en els punts de venda.

L'aparadorisme, visual merchandising i interiorisme comercial són professions amb una alta responsabilitat per a les empreses.

Aquests serveis poden marcar l'èxit o el fracàs empresarial i per això l'objectiu d'un treball ben fet ha de ser i és competència de professionals qualificats. El sector es troba en un moment d'auge i les oportunitats de mercat també. La dificultat és identificar aquells professionals mes qualificats. La base d'aquesta problemàtica, radica en la presència en un mateix mercat de dos tipus de professionals: Un; professionals reconeguts amb experiència, formació i qualificació i dos; un perfil sense qualificació ni formació però l'oportunitat laboral els permet oferir serveis similars sense una garantia que pugui quantificar-se. La falta d'una legislació especifica del sector ha provocat la desconfiança de les empreses dels diferents mercats de productes o serveis.

Les oportunitats laborals i l'oferta i la demanda van obrir aquest nen de mercat lliure. Per innombrables raons, objectius i inquietuds, la nostra filosofia ens duu a compartir amb els socis aquells valors mes representatius de la professió. L'experiència, formació i qualificació són signes de confiança per a unificar els mercats de l'aparadorisme, marxandatge visual i l'interiorisme comercial.

©2010 asemaic, todos los derechos reservados | +34 93 309 15 54